พัฒนาศักยภาพผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

14 07 59เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นายชัยมงคล ศรีอารยตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชมภาพ