ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด

02 07 62 21วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด อ.หนองพอก ก่อนเยี่ยมห้องโรงเรียนได้เดินเยี่ยมชมบริเวณรอบๆ อาคารเรียน ซึงจัดตกแต่งได้สวยงาม และสะอาด ปราศจากเศษขยะ จากนั้นได้เยี่ยมห้องเรียน ชั้น ป.1 และได้ทดสอบนักเรียนโดยให้นักเรียนอ่านและทดสอบด้านคำนวณ ปรากฎว่านักเรียนสามารถอ่านและคำนวณได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมท่องสูตรคูณ แม่ 2 กับ แม่ 3 ให้ฟังอย่างพร้อมเพรียงและถูกต้อง หลังจากนั้นได้พบปะ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนมอบนโยบาย นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้กล่าวชื่นชม นายอินสอน กันทะโล ผอ.รร.เหล่าขุมมันท่าสะอาด ที่มีแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี และเล็งเห็นถึงความสำคัญของความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียนและในห้องเรียน อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และชื่นชมคุณครูชั้น ป.1 ที่ได้จัดห้องเรียนเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีสื่อการเรียนการสอนทุกมุม จัดเป็นระเบียบสวยงาม พื้นห้องเรียนสะอาด จากการที่ได้สังเกตนักเรียนกล้าแสดงออกตอบเสียงดังฟังชัด พูดเพราะมีหางเสียง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น พร้อมให้กำลังใจคณะครู ที่มีความมุงมั่น เสียสละและร่วมใจพัฒนาโรงเรียน ท้ายนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด