ขอพร จาก ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

01 07 62 22วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้เข้าพบและขอพรจากนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นำโดยนายปรารถนาดี วิชามุข ผอ.รร.บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด นางพัษราภรณ์ สงวนรัตน์ ผอ.รร.บ้านหนองโน นายปิยวิทย์ บรรพสาร ผอ.รร.บ้านโคกสี นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี ผอ.รร.บ้านราษฎร์ดำเนิน และนายสกล ไชยธงรัตน์ ผอ.รร.บ้านดอนชาด เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางไปสมัครสอบ รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ที่กรุงเทพมหานคร จากนั้น ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้อวยพร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไป คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ ณ ห้อง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด