พิธีมอบเกียรติบัตรและมอบพันธุ์กล้าไม้

01 07 62 20วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 และมอบพันธุ์กล้าไม้ต้นประดู่ ต้นพยุง ต้นอินทนิล ต้นมะค่า และต้นพะยอม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นราชสักการะ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีจิตสำนึก มีทัศนคติในการทำงาน การเป็นข้าราชการที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำไปปลูกในบริเวณโรงเรียนตาม “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ชมภาพทั้งหมด