โครงการอบรมวิทยากรค่ายเยาวชนต้นกล้าชัยมงคล

29 06 62 20วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการอบรมวิทยากรค่ายเยาวชนต้นกล้าชัยมงคล ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดยนายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดค่ายเยาวชนต้นกล้าชัยมงคล ผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน หน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย ศปบ.จชต. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1-3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1-3 และสพม.27 วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์ จากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ก่อนการอบรมได้จัดพิธีบันทึก MOUความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด