ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5/2562

28 06 62 22วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5/2562 โดยมี นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด