ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2562

28 06 62 21วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน และประชาสังคม เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด