ผอ.สพป.รอ. 3 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

25 06 62 22วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมและกำลังใจ พร้อมพบปะ คณะวิทยากร คุณครู และนักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด พร้อมชมการแสดงของลูกเสือ และเนตรนารี พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง ที่เล่านิทานได้ประทับใจ หลังจากนั้น นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “นักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้ังนี้ ถือเป็นตัวแทนของเพื่อนๆ ในการหลอมรวมจิตใจเพื่อต้านภัยยาเสพติด เพื่อจะไปแนะนำ ตักเตือนเพื่อน ๆ ให้ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวง และให้นักเรียนทุกคนจับมือเดินไปสู่เส้นทางข้างหน้าด้วยอนาคตที่มั่นคงต่อไป” พร้อมรวมถ่ายภาพโชว์สัญลักษณ์ต้านภัยยาเสพ ณ ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด