พิธีเทียน โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

25 06 62 21วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 20.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเทียน โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรวมพลังแสดงความรัก ความสามัคคี สร้างจิตสำนักให้กับนักเรียน ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะวิทยากร คุณครู และนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม ณ ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด