ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหาร ก่อนแต่งตั้ง

21 06 62 20วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหาร โครงการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพร้อมให้โอวาทในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหาร โครงการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 Adriatic Palace Hotel กรุงเทพมหานคร เครดิตภาพจาก โก้โก้จัง สพฐ.  ชมภาพทั้งหมด