ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562

19 06 62 20วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม กล่าวรายงานโดย นางสาวราตรี นามจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สถานศึกษาผู้เข้ารับการอบรมในการการจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังครูในสถานศึกษา พร้อมจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา และในภาพรวมของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 สำหรับนำไปใช้จัดทำแผนอัตรากำลัง และเป็นฐานข้อมูลในการบริหารอัตรากำลังต่อไป วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายคณิศร์ ปัญญาภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่อัตรากำลังของโรงเรียน ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด