ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มศิลานคร

17 06 62 22วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลานครประจำปี 2562 กล่าวรายงานโดยนายพินิจ จันทร์ซ้าย ผอ.รร.อนุบาลเมืองเสลภูมิ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาการศึกษาศิลานคร วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงนโยบายทางการปฏิบัติงานและนโยบายทางการศึกษากลุ่มพัฒนาคุณภาพศิลานคร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของกลุ่มฯ ให้เป็นปึกแผ่นมีแผนงานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ ก่อนการประชุมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สร้างผลงามในกลุ่มพัฒนาฯ จากนั้นนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้พบปะและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกล่าวชื่นชมประธานกลุ่มพัฒนา และคณะผู้บริหารที่ได้จัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ ในการนี้ ดร.สุริยา นทีศิริกุล อกศจ.ร้อยเอ็ด มาร่วมเป็นเกียรติและพบปะในการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด