พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมผ่านระบบทางไกล สะเต็มศึกษา

17 06 62 20วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตร ให้แก่วิทยากรพี่เลี้ยง และผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์การเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด