ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเมยวดี

14 06 62 20วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมยวดี ประจำปีการศึกษา 2562 กล่าวรายงานโดยนายประเสริฐ บำรุงรส ผอ.รร.อนุบาลเมืองเมยวดี ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมยวดี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการระดมความคิดวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร และแนะนำบุคลากรให้มีโอกาสได้รู้จักกัน สร้างความคุ้นเคย อันจะส่งผลต่อการประสานความร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมยวดี ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และได้รับเกียรติจาก ดร.สุริยา นทีศิริกุล อกศจ.ร้อยเอ็ด มาร่วมเป็นเกียรติและพบปะในการประชุมครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด