มอบเงินกองทุนสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนให้กับนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

16 08 62 2วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้มอบเงินกองทุนสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนที่ประสบเหตุวาตภัยเสียหายทั้งหลังจำนวน 5,000 บาท และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโพนทองที่ประสบเหตุวาตภัยจำนวน 2,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนโรงเรียนบ้านสีเสียด มอบเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนายเดือน นาทองแถม ลูกจ้างประจำอำเภอโพธิ์ชัย ที่ประสบอัคคีภัย1,150 บาท ณ ห้อง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด