การประชุมใหญ่ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระธาตุอุปมุง

14 06 62 1วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมใหญ่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระธาตุอุปมุง กล่าวรายงานโดย นายสายลม เปริน ผอ.รร.จุมจังนาคำชลประทานวิทยา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระธาตุอุปมุง วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมบุคลากรในกลุ่มฯ ให้มีกำลังใจในการพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในกลุ่ม และสรุปผลงานของกลุ่มฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ก่อนการประชุมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมในกลุ่ม จากนั้นได้กล่าวชื่นชม ประธานกลุ่มและผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มฯ พระธาตุอุปมุง ที่ร่วมกันจ