งานพระราชทานเพลงศพ คุณแม่แต้ม พิศพาร

12 06 62 5นที่ 12 มิถุนายน 2562 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมวางดอกไม้จันทร์ ในงานพระราชทานเพลงศพ คุณแม่แต้ม พิศพาร เป็นกรณีพิเศษ มารดาของ นางสำราญ พลยะเรศ ผอ.รร.บ้านโคกสมบูรณ์ นายสมาน พิศพาร ผอ.รร.บ้านหนองขี้ม้า และนางสุขุมาลย์ อินทเสวก ผอ.รร.บ้านบึงอุดมบึงคำ ที่ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ในนามของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "พิศพาร" เป็นอย่างยิ่งที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่ง ณ เมรุวัดอรุณสิงห์คาราม บ้านโนนชัยศรี ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด