ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้ง 1/2562

12 06 62 4วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ครั้ง 1/2562 ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด