ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาเมือง

11 06 62 5วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาเมือง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โดยได้ตรวจเยี่ยมบริบทภายในโรงเรียน เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน หลังจากนั้นได้พบปะและมอบนโยบายและทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา เน้นย้ำในเรื่องการอ่านได้ เขียนคล่อง ของนักเรียน และขอให้ร่วมกันพัฒนาทักษะของนักเรียนควบคู่ไปกับงานวิชาการ พร้อมกล่าวชื่นชมนายชัชชัย เพียรชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมือง คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนานักเรียน จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา แก่ผู้ปกครอง-ชุมชนได้อย่างดี ณ โรงเรียนบ้านนาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด