ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านโจด

11 06 62 4วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโจด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โดยได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน และเยี่ยมชมบริเวณรอบๆ อาคารเรียน ปราศจากเศษขยะ สิ่งของเครื่องใช้เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดตกแต่งบริเวณได้สวยงาม ใช้ประโยชน์ทุกพื้นที่ มีการวาดภาพระบายสีใส่ฝาผนัง ดูแล้วสบายตา มีสื่อการเรียนรู้หลากหลาย ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีความสุขที่ได้มาโรงเรียน หลังจากนั้นได้พบปะและมอบนโยบายและทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา เน้นย้ำในเรื่องการอ่านได้ เขียนคล่อง ของนักเรียน และขอให้ร่วมกันพัฒนาทักษะของนักเรียนควบคู่ไปกับงานวิชาการ พร้อมกล่าวชื่นชมนายโสภณพงษ์ สิงห์โตแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจด คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนานักเรียน จนสาม