อบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา” ปี 2559

08 07 59เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการ ผู้กล่าวรายงาน นายประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และได้รับเกียรติจากนายอุบล ธนาสัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พบปะและบรรยายพิเศษ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2559 เพื่ออบรมให้คำแนะนำแก่บุคลากรที่ดูแลคนพิการ ให้สามารถนำไปใช้ในการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ช่วยในการพัฒนาศักยภาพคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนพิการให้มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพที่ดีขึ้นให้บ