จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ สำนักงานเขตฯ

10 02 59เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เพื่อเป็นสิริมงคล และเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเข้าปฏิบัติงาน เป็นการอัญเชิญพระภูมิมาสิงสถิตเพื่อปกป้องคุ้มครองเจ้าของบ้านและบริวารให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ และถือว่าพระภูมิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้าน ชมภาพ

ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ