แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งานพระราชทานเพลงศพ คุณแม่แต้ม พิศพาร เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 12
มอบเงินกองทุนสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนให้กับนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เขียนโดย เกรียงไกร วงค์ไชยา 7
โครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าชัยมงคล รุ่น 2 เขียนโดย เกรียงไกร วงค์ไชยา 4
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาเมือง เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 316
การประชุมใหญ่ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระธาตุอุปมุง เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 216
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 94
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 0
พิธีปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปลุกพลัง KID พิชิตเป้าหมาย" เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 81
งานพระราชทานเพลงศพ คุณแม่แต้ม พิศพาร เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 67
ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้ง 1/2562 เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 47