แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอาคารเรียนชั่วคราวรร.ชุมพรนาเจริญ เขียนโดย เกรียงไกร วงค์ไชยา 67
พิธีมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือรร.และนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ดเขต 3 เขียนโดย เกรียงไกร วงค์ไชยา 109
พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปี 2562 เขียนโดย เกรียงไกร วงค์ไชยา 238
การอบรมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานธุรการใน รร.ปี ๒๕๖๒ เขียนโดย เกรียงไกร วงค์ไชยา 276
ต้อนรับข้าราชการครูนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62 เขียนโดย เกรียงไกร วงค์ไชยา 414
การประชุมคณะกรรมการตัดสิน ศิลปหัตถกรรมฯ ๖๙ ระดับเขตพื้บเขตพื้นที่ เขียนโดย เกรียงไกร วงค์ไชยา