ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

15 08 62 1วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในสังกัด ต้อนรับ นายอภิชาติ บุโฮม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ และคณะจากเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ที่เดินทางมาส่งนายเกรียงไกร วงค์ไชยา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ บุคลากรในสังกัด ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด