โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เวอร์ชั่น 3

สำหรับผู้เริ่มใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เป็นครั้งแรก

สำหรับผู้ที่ต้องการอัพเดทโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ให้เป็น เวอร์ชั่น 3