แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรมเชิงปฏิบัติการการระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ เขียนโดย Administrator 4846
การพัฒนาครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อป้องกันและจัดการปัญหานักเรียน เขียนโดย Administrator 1063
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2559 เขียนโดย Administrator 1448
อบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา ประจำปี 2559 เขียนโดย Administrator 2857
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐให้กับผู้ดูแลฐานข้อมูลระดับโรงเรียน เขียนโดย Administrator 1390
เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย Administrator 2988
เกียรติบัตรโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ เขียนโดย Administrator 6181
อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก เขียนโดย Administrator 1327
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Administrator 3198
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ Myoffice 2559 เขียนโดย Administrator 3205