แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพครู และผู้บริหารสถานศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโพธิ์ร่วมกับกลุ่มเชียงใหม่ เขียนโดย Administrator 980
อบรมครูผู้สอนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) กลุ่มพัฒนาคุณภาพ หนองพอกภูเขาทอง เขียนโดย Administrator 2233
อบรมเชิงปฏิบัติการการระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ เขียนโดย Administrator 3930
การพัฒนาครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อป้องกันและจัดการปัญหานักเรียน เขียนโดย Administrator 909
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2559 เขียนโดย Administrator 1297
อบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา ประจำปี 2559 เขียนโดย Administrator 2509
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐให้กับผู้ดูแลฐานข้อมูลระดับโรงเรียน เขียนโดย Administrator 1261
เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย Administrator 2708
เกียรติบัตรโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ เขียนโดย Administrator 5098
อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก เขียนโดย Administrator 1181