แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านไอซีที เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน เขียนโดย Administrator 630
เกียรติบัตรกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา “สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา” ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 793
การพัฒนาครู และบุคลากรทางด้านการแนะแนวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย Administrator 1068
อบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพครู และผู้บริหารสถานศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโพธิ์ร่วมกับกลุ่มเชียงใหม่ เขียนโดย Administrator 860
อบรมครูผู้สอนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) กลุ่มพัฒนาคุณภาพ หนองพอกภูเขาทอง เขียนโดย Administrator 2018
อบรมเชิงปฏิบัติการการระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ เขียนโดย Administrator 3512
การพัฒนาครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อป้องกันและจัดการปัญหานักเรียน เขียนโดย Administrator 790
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2559 เขียนโดย Administrator 1138
อบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา ประจำปี 2559 เขียนโดย Administrator 2296
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐให้กับผู้ดูแลฐานข้อมูลระดับโรงเรียน เขียนโดย Administrator 1151