แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 1109
การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2559 เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 1119
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสอบการอ่านการเขียนภาษาไทย ปี ๒๕๕๙ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 1042
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียนอัคคะวิทยา เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 945
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม ASEAN curriculum sourcebook เขียนโดย Administrator 747
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรค่ายจัดทำโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย Administrator 1060
อบรมโครงการ "ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 เขียนโดย Administrator 1917
โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านไอซีที เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน เขียนโดย Administrator 713
เกียรติบัตรกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา “สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา” ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 914
การพัฒนาครู และบุคลากรทางด้านการแนะแนวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย Administrator 1183