อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลแอดมิน DMC

คลิ๊กเพื่อส่งข้อมูลแอดมิน DMC

User EMIS          เข้าสู่เว็บไซต์ EMIS 

User B-OBEC     เข้าสู่เว็บไซต์ B-OBEC 

เว็บไซต์ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฏร (G-Code)

รายชื่อโรงเรียนที่ได้อนุมัติให้เปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (3 ปีบริบูรณ์)

โปรแกรม smart card    คู่มือการติดตั้งโปรแกรม smart card

User DMC           เข้าสู่เว็บไซต์ DMC

 

 QR : Code กลุ่มไลน์ Dmc สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

62115166_2165296283505759_7139798060565004288_n.jpg