อบรมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบาย "1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ"

ลงทะเบียนข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน

เอกสารระดับความคิด

เว็บไซต์โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ดาวโหลดโปรแกรม Line PC

QR Code กลุ่มไลน์ รร.คุณภาพประจำตำบล สพป.รอ.3

243438.jpg