การอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

ลงทะเบียนเข้าร่วมการการอบรม
ตรวจสอบรายชื่อรวจสอบรายชื่อ

ตรวจสอบสถานะการโอนตรวจสอบสถานะการโอน

ปฏิทินการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 2/2561 (ฉบับปรับปรุง วันที่ 14 มกราคม 2562) ใหม่!!

การตั้งขื่อบัญชีธนาคารที่ถูกต้อง
รูปแบบที่ 1 กสศ.เพื่อโรงเรียน...(ชื่อโรงเรียน)...                           เช่น    กสศ.เพื่อโรงเรียนอนุบาลโพนทอง
รูปแบบที่ 2 โรงเรียน...(ชื่อโรงเรียน)...เพื่อรับเงินอุดหนุน กสศ.      เช่น    โรงเรียนอนุบาลโพนทองเพื่อรับเงินอุดหนุน กสศ.

แหล่งรวบรวมข้อมูลแหล่งรวบรวมข้อมูล

สรุปแนวปฏิบัติในการรับจ่ายเงินยากจนพิเศษ

เว็บไซต์คัดกรองนักเรียนยากจน

QR Line กลุ่มคัดกรอง นร.ยากจน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
49660136 1970019129787889 1238598281026600960 n