การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน

อีเมล์โรงเรียน

รายชื่อแบ่งออกเป็นกลุ่มพัฒนา

ทำเนียบ ครูธุรการโรงเรียน

ดาวโหลดคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

กรอกแบบสอบถามข้อมูลผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

กรอกแบบประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

Facebook ครูธุรการโรงเรียน ร้อยเอ็ด เขต 3

Facebook ข่าวจากกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.รอ 3

Line ครูธุรการโรงเรียน ร้อยเอ็ด เขต 3

Line ข่าว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ดาวโหลดเกียรติบัตร