การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (Data Management Center 2018)

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตรเฉพาะผู้ที่ใช้ปากกาเขียนในบัญชีลงเวลา
ตรวจสอบรายชื่อ

สำเนาไม่ได้ใช้รู้ใจประชาชนมิติใหม่ติดต่อราชการ โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร
เว็บไชต์ชี้แจ้งให้ทำ 3 ขั้นตอน ของโครงการ
1.ลงทะเบียนเพื่อรับ username & password  อีเมล์ของโรงเรียน คู่มือการใช้งานระบบ
2.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพื่อปักหมุดพิกัดสถานที่ราชการ
คู่มือการปักหมุดระบบ Android    คู่มือการปักหมุดระบบ ios    วีดีโอแนะนำการปักหมุด
3.ระบบสำรวจบริการภาครัฐ

แจ้งลบ user ที่ไม่ใช่แอดมินแล้ว
ตรวจสอบข้อมูล

เว็บไซต์ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-Obec     ชื่อผู้ใช้ B-Obec

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS     ชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน EMIS

เว็บไซต์ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฏร

รายชื่อโรงเรียนที่เปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (3 ปีบริบูรณ์)

เว็บไซต์ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC     ชื่อผู้ใช้ระบบ DMC
โปรแกรม smart card คู่มือการติดตั้งโปรแกรม smart card

หนังสือแจ้งและปฏิทินรอบการดำเนินงาน

QR Code กลุ่มไลน์ DMC สพป.ร้อยเอ็ด 3
dmc 2018

 

ดาวโหลดเกียรติบัตร เกียรติบัตรจะเรียงตามตัวอักษรของแต่ละกลุ่มพัฒนาฯ นะครับ

 สหวิทยาเขต  ม่วงสว่าง  พระธาตุอุปมุง พนาศึกษา  แวงใหญ่  ชัยมงคล  รักษ์ชัยมงคล   หนองพอกภูเขาทอง เมยวดี
 โพธิ์เงิน  ลุ่มน้ำยัง  เมืองเสลภูมิ ลุ่มน้ำชี  ศิลานคร  ขวาวนางาม  โพธิ์ชัย  เชียงใหม่  วิทยากร