การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไฟล์บรรยายของวิทยากร คุณสุดารัตน์ เพียลา 

ไฟล์บรรยายของวิทยากร คุณยงยุทธ มะนัส 

เข้าเว็บไซต์ e-budget

ลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตร

ตรวจสอบรายชื่อตรวจสอบรายชื่อ

ดาวโหลดเกียรติบัตร เกียรติบัตรจะเรียงตามตัวอักษรของแต่ละกลุ่มพัฒนาฯ นะครับ

 สหวิทยาเขต  ม่วงสว่าง  พระธาตุอุปมุง พนาศึกษา  แวงใหญ่  ชัยมงคล  รักษ์ชัยมงคล   หนองพอกภูเขาทอง เมยวดี
 โพธิ์เงิน  ลุ่มน้ำยัง  เมืองเสลภูมิ ลุ่มน้ำชี  ศิลานคร  ขวาวนางาม  โพธิ์ชัย  เชียงใหม่  วิทยากร

QR Code กลุ่ม Line : ระบบ E-budget roiet3
คุณยงยุทธ โทร. 088-5526966

e budgetret3

QR Code กลุ่ม Line : เครือข่าย ตสน.roiet 3
คุณจรัสศรี โทร. 088-5490988

tsnret3