การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS

ลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตร
ตรวจสอบรายชื่อที่ลงทะเบียน

ดาวโหลดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
เข้าเว็บไซต์ schoolmis

ตัวอย่าง ปพ.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวอย่าง ปพ.1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำถามยอดฮิต
QR code เข้ากลุ่ม Roiet3_SchoolMIS
925777.jpg

ดาวโหลดเกียรติบัตร เกียรติบัตรจะเรียงตามตัวอักษรของแต่ละกลุ่มพัฒนาฯ

 สหวิทยาเขต  ม่วงสว่าง  พระธาตุอุปมุง พนาศึกษา  แวงใหญ่  ชัยมงคล  รักษ์ชัยมงคล   หนองพอกภูเขาทอง เมยวดี
 โพธิ์เงิน  ลุ่มน้ำยัง  เมืองเสลภูมิ ลุ่มน้ำชี  ศิลานคร  ขวาวนางาม  โพธิ์ชัย  เชียงใหม่  วิทยากร