ประชุมทางไกลระบบคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา

ดูข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

เข้าปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

 

ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านเข้ารายงาน ระบบติดตาม E-Mes

รายงานข้อมูลการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ผ่านระบบติดตาม E-Mes

รายชื่อโรงเรียนที่ใช้เครือข่าย Uninet

ข้อแนะนำ

คู่มือการออกแบบระบบเครือข่ายสำหรับโรงเรียน

 

รายงานเฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบ

รายงานข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับงบ CC1, CC2, CC10 และ งบ DLIT ประจำปี 2560

ดาวโหลดโปรแกรมรีโมทหน้าจอ

กรอกข้อมูลเพื่อรับเกียรติบัตรการประชุม