อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบประเมินออนไลน์ เพื่อส่งประเมินรับตราพระราชทาน โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

รหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต

ลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตรการอบรม     ตรวจสอบรายชื่อที่ลงทะเบียน

เข้าเว็บไซต์เพื่อสมัครอีเมล์

ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านเข้าระบบประเมินออนไลน

คู่มือระบบประเมินออนไลน์ เพื่อส่งประเมินรับตราพระราชทาน โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

เว็บไซต์ระบบประเมินออนไลน์ เพื่อส่งประเมินรับตราพระราชทาน โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย