การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูธุรการโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ดาวโหลดเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูธุรการโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ลงทะเบียนรับ user google เพื่อเก็บงานพื้นที่ไม่จำกัด
ระบบ myoffice ตรวจสอบรายชื่อ usergoogle

ไฟล์บรรยายช่วงเช้า

หนังสือแจ้งรายงานข้อมูลอบรม TEPE online

หนังสือแจ้งขอไปราชการ

คู่มือการรายงานTEPE online เว็บไซต์ TEPE online

ชื่อผู้ใช้รหัสรายงานอ่านออกเขียนได้
เว็บไซต์รายงานอ่านออกเขียนได้
สรุปรายงานอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 1
สรุปรายงานอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 2

หนังสือการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านเข้ารายงาน
เข้าเว็บรายงาน กลุ่มที่ 1
เข้าเว็บรายงาน กลุ่มที่ 2

โปรแกรมที่สำคัญ โปรแกรม ตัด pdf โปรแกรมควบคุมระยะไกล winrar ออฟฟิศ2010 ออฟฟิศ2016 ฟอร์น
โปรแกรม แปลงไฟล์ จาก pdf เป็นไฟล์ต่างๆ
ตัวนี้เจ๋งครับ

QR กลุ่มไลน์ครูธุรการ  QR กลุ่มไลน์ข่าวฯ สพป.รอ 3   QR กลุ่มเฟส ครูธุรการ QR กลุ่ม ข่าวจากกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.รอ 3
Line3   Line2  Line4 Line5