ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี 2561     เฉพาะจำนวนแยกชั้นเพศ ประจำปี 2561

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี 2560

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี 2559

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี 2558

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี 2557