แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3