ประกาศโรงเรียนชุมชมบัวคำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ โรงเรียนชุมชมบัวคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 01/2526 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 นั้น

อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 จำนวน 1 หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้าน เอ จี ซอฟท์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 589,300 บาท ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด