ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206-26 (ปี2539) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206-26 (ปี2539) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด