การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด

     ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้รับมอบอำนาจจาก สพฐ. จะทำการขาดทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่า ของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 2 รายการ 

     ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดต่างๆ ในการขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่าที่เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 043-571900 ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด