โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน

โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง บันได 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,873,000 บาท ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด