ประกาศโรงเรียนบ้านนาสีใส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.20226

ตามประกาศโรงเรียนบ้านนาสีใส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.20226 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสินทวี 2016 (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 614,000 บาท ดาวโหลดประกาศ