ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด

ด้วย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จะทำการขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่า ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 1 รายการ โดยกำหนดดูสถานที่และสภาพอาคารสิ่งปลูกสร้างที่จะทำการรื้อถอน ตั้งแต่วันที่ 3 - 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด