ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถมดินปรับระดับพื้นที่ภูมิทัศน์ฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถมดินปรับระดับพื้นที่ภูมิทัศน์ ปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตลานเอนกประสงค์เสริมเหล็ก คสล. และจัดทำร่องระบายนน้ำ มีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 16 รายนั้น ผู้เสนอราคาดีที่สุด ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่วงแก้ววัสดุ ราคาที่เสนอ 730,000 บาท ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด