การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2

การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดต่างๆ ในการขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่าที่เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทร้พย์ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 043-571900 ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด