การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด

การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดต่างๆ ในการขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่าที่เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทร้พย์ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 043-571900 ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด