ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 10,000 บาท ได้ที่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.roiet3.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-571900 ในวันและเวลาราชการ ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด